Homepage
Léčba křečových žil
606 048 188
244 471 386

Záněty žil

Rozlišujeme 2 základní typy zánětů žil, podle typu žil, které postihují tj. povrchní x hluboké.
Lékařská terminologie je v tomto případě někdy poněkud zavádějící, protože často používá, kromě obecného pojmu tromboflebitida, který v sobě zahrnuje oba zásadní prvky onemocnění tj. trombotizaci =srážení krve a flebitidu = zánět žíly v užším slova smyslu, i pojmy flebitida pro povrchní záněty a trombóza pro hluboké záněty.

Povrchní záněty žil postihují povrchový žilní systém , často v oblastech, kde jsou již změny charakteru křečových žil, ale není to nutně pravidlem. Projeví se většinou jako bolestivý, červený, tuhý provazec v oblasti zánětlivé žíly, další příznaky mimo přímo postiženou žílu bývají jen mírné, či úplně chybí.

Zánět hlubokých žil se často projevuje kombinací postupně narůstajícího difuznějšího otoku a bolestivosti, které nejsou lokalizovány na viditelné povrchové žilní kmeny, po odpočinku se nelepší, v případě rozsáhlejších zánětů se mohou najednou objevovat, či zvýrazňovat , dosud „neviditelné“ povrchové žíly, které přebírají v tomto případě funkci kolaterál.
Toto však bohužel neplatí vždy !!!
Řada hlubokých zánětů žil proběhne jako tzv. němé, tj. zcela bezpříznakově, či jen s minimálními klinickým projevy.
Bohužel i „němé“ hluboké žilní záněty mohou vést ke komplikacím, jako jsou plicní embolizace a posttrombotický syndrom (viz další body).

Na vzniku zánětu žil se uplatňuje celá řada faktorů, které lze pro zjednodušení shrnout do 3 oblastí tj. stáza (zpomalení žilního toku), hyperkoagulace (zvýšená srážlivost krve) a trauma (poranění cévní stěny). Obvykle se kombinuje více faktorů dohromady.
Zpomalení žilního toku souvisí s křečovými žílami a žilní nedostatečností (viz další body), dále se tento moment může negativně uplatňovat při dlouhém sezení, zvláště v nevhodné pozici, což se týká hlavně cestování, či extrémního pracovního, či sportovního zatížení.
Zvýšená srážlivost krve je spojena s řadou vrozených dispozic a získaných faktorů (podrobněji viz bod trombofilie).
Faktor poranění se uplatňuje hlavně při úrazech a operacích.
Vzhledem k závažnosti problematiky zánětů žil, je nutné, při jakémkoliv podezření na ně, neprodleně navštívit lékaře.

Bohužel ani pro zkušeného odborníka diagnostika zánětu žil nebývá jednoduchá.
Kromě anamnézy a klinického vyšetření, patří k základním vyšetřovacím metodám dopplerovský a duplexní ultrazvuk, dále vyšetření tzv. D - dimerů, v případě pochybností, či nutnosti upřesnění, existuje celá řada dalších diagnostických metod.

V případě potvrzení povrchního zánětu se v léčbě používají hlavně protizánětlivé léky (tzv. nesteroidní antiflogistika), celkově i lokálně, dále je nutná komprese postižené končetiny obinadly a punčochou, k tomu přiměřená pohybová zátěž s přiloženou kompresí.
V případě rozsáhlých, byť povrchových zánětů, či v případě dalších přítomných rizik, se podává tzv. antikoagulační léčba, tj. krátkodobě obvykle nízkomolekulární hepariny ve formě injekcí, poté další léky s protisrážlivým efektem ve formě tablet.
V případě potvrzení hlubokého zánětu žil, či v případě přetrvávajících pochybností, se podává plná antikoagulační léčba, podobně jako při rozsáhlejších a rizikovějších zánětech povrchových žil (viz výše), s tím , že léčba je obvykle intenzivnější a delší.


Chci se objednat
Zavolejte mi
X

Chci se objednat

Jméno a příjmení
Telefon
Email
Poznámka
X

Zavolejte mi

Jméno a příjmení
Zavolejte mi v
Telefon
Email
Poznámka
Nalezněte nás na Facebooku