Homepage
Léčba křečových žil
606 048 188
244 471 386

Cévní poradna

Jméno: Dotaz:
E-mail:

Dovolte, abych vás přivítala v naší cévní poradně a zodpověděla vám několik otázek, na které jste se nás v posledních týdnech nejčastěji ptali.

JAKÁ JE ROLE LASERU PŘI LÉČBĚ KŘEČOVÝCH ŽIL?

Laser se v současné době používá při léčbě křečových žil 2 základními způsoby, dle způsobu aplikace laserové energie, tj.v podstatě buď 1/zevnitř žíly nebo 2/ zvenku.

1/ Při léčbě větších křečových žil se zavádí vlákno, kterým prochází laserové záření,
přímo do léčené žíly. Laser vysílá světelné pulsy, které se mění na tepelnou energii
a léčenou žílu v podstatě zevnitř „zavaří“. Hovoříme o tzv. endovaskulární laserové operaci
(EVLT – endovascular laser treatment/ therapy ). Na naší klinice používáme v tomto případě
diodový laser s možností volby několika vlnových délek.

2/ Při léčbě drobných žilek (což jsou ale vlastně mikrovarixy = minikřečové žíly) se na léčené
žilky přikládá koncovka laseru zvenčí na kůži, vysílané laserové záření se vstřebává opět hlavně
v léčené žilce a žilka se následně též „zavaří“ a později vstřebá, ale nejedná se o operační zákrok.
V tomto případě používáme na naší klinice laser Gentle YAG s vlnovou délkou 1064 nm, kterým
lze ošetřovat žilky a cévní sítě až do průměru 2mm.

CO JE TO TZV. CESTOVNÍ TROMBÓZA?

Cestovní trombóza, jak již název napovídá, je trombóza (zánět hlubokých žil), vzniklá v souvislosti s cestováním. Nejčastěji se jedná o cestování letadlem ( tzv. syndrom ekonomické třídy), často též vzniká při dlouhých cestách autobusem, pokud není možnost intenzivnějšího pohybu.

Jako rizikové faktory vzniku se zde uplatňují hlavně
1 /dlouhé sezení v relativně omezeném prostoru bez možnosti intenzivního pohybu
2/ lehká dehydratace, související s častou tendencí omezovat pití nealkoholických nápojů
a naopak pití alkoholu a kávy
3/ stres
Prevencí je pohyb (byť jsou pro něj při cestování často obtížné podmínky ), rozcvičování dolních
končetin, dechová cvičení, dostatečné pití nealkoholických nápojů, použití podpůrných, či
zdravotních kompresivních punčoch a u jedinců s velmi vysokým rizikem i aplikace
nízkomolekulárních heparinů před cestou.

JE MOŽNÉ SE KOUPAT S KŘEČOVÝMI ŽÍLAMI V TERMÁLNÍCH KOUPALIŠTÍCH A VÍŘIVKÁCH ?

Ano, je to možné, ale platí určitá omezení. Pokud máme dispozici ke křečovým žilám, či se nám už nějaké křečové žíly, či žilky na nohou objevily, neměli bychom své dolní končetiny vystavovat dlouhodobě vyšším teplotám ani masážním technikám s vyšším tlakem. To samozřejmě platí i pro koupele v termálních koupalištích a vířivkách.

Jako rizikový faktor se v termálních koupelích uplatňuje hlavně teplo, které vede vždy k rozšíření cév ( tedy i křečových žil ) a při nadměrné expozici může vyvolat i zánět žil.
U vířivky, se kromě možné expozice teplu, uplatňuje také masážní tlak, který, je-li příliš silný,
nebo působí-li příliš dlouho, může způsobovat mikroporanění a opět zvýšit riziko zánětu žil.

Koupele jsou možné absolvovat v rozumné míře, pokud nejsme v krátkém časovém rozestupu
od léčby křečových žil ( minimálně 1 měsíc ) a neprodělali jsme nedávno zánět žil.
Platí samozřejmě, všeho s mírou, budeme tedy volit bazény s nižší teplotou a svoji koupel v nich
nebudeme prodlužovat nad doporučený čas.

JSOU PŘI LÉČBĚ KŘEČOVÝCH ŽIL A ŽILEK NUTNÁ NĚJAKÁ OMEZENÍ ? POKUD ANO, JAKÁ ?

  • Po všech ošetřeních je nutná ochrana před UV zářením, tedy  zákaz opalování na přirozeném slunci i v soláriích. Důvodem  je zvýšené riziko vzniku hyperpigmentací,  hnědých skvrn v ošetřované oblasti.
  • Dále při všech metodách platí zákaz přehřívání a masírování ošetřované končetiny z důvodu rizika podráždění kůže.
  • Důležité je nošení kompresivní  punčoch, někdy v kombinaci s obinadly, obvykle 2-3 týdny po jednotlivých výkonech.
  • Je nutná zvýšená prevence úrazů, tj. omezení sportů se zvýšeným rizikem poranění ( kontaktní sporty, sjezdové lyžování atd…)
  • Důležitá jsou i určitá omezení v rámci cestování. Lety letadlem, jízda autem či cestování autobusem, by neměly trat nad  6 hodin asi 1 měsíc po zákroku.

PŘINÁŠÍ PROVEDENÍ LIPOSUKCE NĚJAKÁ RIZIKA PRO CÉVNÍ SYSTÉM ?

Zatížení se týká hlavně žilní a lymfatické složky cévního. Komplikace, které s tím mohou souviset, jsou přetrvávající otoky v ošetřované oblasti nebo v jejím okolí v rámci pohmoždění tkáně v průběhu zákroku. Stejně jako při jakémkoliv poranění a jakékoliv operaci, je zvýšené riziko vzniku různých typů zánětů žil.

Proto je vhodné vždy provést pečlivé vyšetření, zaměřené i na rizika pro cévní systém před plánovanou liposukcí. U žen je v některých případech vhodné dočasné vysazení hormonální antikoncepce či substituce.

Na naší klinice proto provádíme cévní vyšetření před plánovanou liposukcí, které je již v ceně zákroku.

KTERÁ METODA LIPOSUKCE JE PRO CÉVNÍ SYSTÉM NEJŠETRNĚJŠÍ ?

Z hlediska celkového zatížení organismu (i bezpečnosti) jsou šetrnější výkony prováděné v lokální anestezii, což samozřejmě platí i pro liposukce.

Z technik znecitlivění je zvláště oblíbená tzv. tumescentní anestezie, kdy je ošetřovaná oblast napuštěna relativně velkým množstvím roztoku s anestetikem aniž by byl celkově zatížen organizmus.

Vezmeme-li v úvahu techniky vlastní liposukce, k nejšetrnějším a současně k nejúčinnějším patří laserové liposukce, která rovnoměrně rozpouští tuk, při vysávání je méně zhmožděno podkoží a tím i méně narušen cévní systém.

V případě plánovaní liposukce, kterou lze v rámci rozsahu provést v lokální anestezii, je tedy laserová liposukce v tumescentní anestezii metodou volby.

KDY JE NEJVHODNĚJŠÍ ZAČÍT S LÉČBOU KŘEČOVÝCH ŽIL, ČI ŽILEK ?

Pokud se nám na našich dolních končetinách již objevily nějaké drobné rozšířené žilky (metličky), či větší křečové žíly, je nejvhodnější léčbu zahájit, či nejlépe celou absolvovat, v podzimních měsících roku.
Toto doporučení platí hned z několika důvodů:

  1. léčba křečových žil, či žilek přináší určitá omezení, která se nejsnáze dodržují právě v podzimních měsících (viz odpovědi na další dotazy).
  2. léčebného efektu, u jakékoliv metody používané k léčbě křečových žil a žilek, je dosaženo obvykle v průběhu několika dní, maximálně několika týdnů, ale na výsledný dobrý estetický efekt, je nutné si obvykle ještě několik měsíců počkat.
  3. většina populace v letních měsících více odpočívá, takže je na začátku podzimu obvykle v lepší zdravotní kondici, než např. v předjaří. Tudíž bývá léčba žilek (metliček) i křečových žil obvykle lépe snášena, i bývá více efektivní.


Chci se objednat
Zavolejte mi
X

Chci se objednat

Jméno a příjmení
Telefon
Email
Poznámka
X

Zavolejte mi

Jméno a příjmení
Zavolejte mi v
Telefon
Email
Poznámka
Nalezněte nás na Facebooku